Młody Konin

Młody Konin Zaprasza

Młody Konin jest mikro portalem poświęconym informacjom związanym z konińską młodzieżą. Jego celem jest przekazywanie informacji i porad związanych z wychowaniem i problemami związanymi z dzisiejszymi dziećmi i nastolatkami. Poprzez poszerzanie bazy wiedzy ma dostarczać wyczerpujących rozwiązań na większość pytań i wątpliwości odnośnie tych, którzy mają w przyszłości budować nasze miasto, nasz kraj, nasz świat.

Poszczególne działy mają w sposób przejrzysty prowadzić do każdej informacji, a kolejne podrozdziały ułatwiać dokładniejszą nawigację. System podziału treści mikro portalu może ulegać zmianom zależnym od rodzaju i zawartości publikowanej wiedzy.

Proszę zatem korzystać z zawartości mikro portalu, dzielić się swoimi przemyśleniami, a także pomóc w jego rozwijaniu poprzez m. in. poszerzanie bazy wiedzy.

Administracja

© 2018 Młody Konin
© 2020 Virtual-3D-Konin